Pitní minerální prameny

Rozhodujícím činitelem při komplexní lázeňské léčbě je termální minerální voda lázeňského pramene Valentína o teplotě 32 °C a termální voda z pramene HGL-3 s teplotou 37 °C, v přirozené formě používaná v bazénech a také ve všech samostatných koupelích. Minerální termální vody v lázních Lúčky jsou klasifikované jako přírodní, léčivé, slabě mineralizované, síranovo-hydrouhličitanové, vápenato-hořečnaté, uhličité vody, hypotonické, vlažné. Podle tvorby jejich chemického složení patří k vodám petrogenním, karbonato-sulfatogenního charakteru. Mají nevýrazný kalcio-sulfátový typ chemismu. Z plynných složek je důležitý obsah volného CO2, který významně spolupůsobí při formování výsledného chemismu vod. I když lázeňská léčba pohybových a gynekologických onemocnění je a musí být komplexní, přece jen těžiště léčby spočívá ve fyzioterapeutických úkonech, opírajících se o využití přírodních léčivých zdrojů.
 
Pramen pitné minerální vody
Minerální pramen
 
Vnitřní pramen v části Balneoterapie
Pitní pramen minerální vody
Rozbor složek se vztahem ke kostní hmotě (množství v mg/l):
 
Kationy:
Vápník (Ca2+) = 606
Hořčík (Mg2+) = 97,8
Stroncium (Sr+) = 9,9
Mangan (Mn+) = 0,049
Zinek (Zn+) = < 0,003
Měď (Cu2+) = < 0,002
Selen (Se+) = < 0,001
Sodík (Na+ ) = 46,4
Železo (Fe2+) = 3,61
 
Aniony:
Fluoridy (F-) = 1,99
Hydrogenuhličitany (HCO3 -) = 790
Hydrogenfosfáty (HPO4 2-) = < 0,01
Sírany (SO4 2-) = 1342

Rezervace

Vyberte si pobyt dle Vašich představ - nezávazná rezervace