Historie

KÚPELE LÚČKY a.s. patří mezi nejstarší lázně na Slovensku. První zmínka o nich pochází z roku 1712, kdy Liptovská župa věnovala na lázně Lúčky sumu 40 zlatých. Tato zmínka nalezená v Protokolech Liptovské župy neupřesňuje, zda se jednalo o sumu vyčleněnou na jejich výstavbu nebo na provoz. Ale již v následujícím desetiletí navštívil lázně jeden z největších uherských učenců těch dob, Matej Bel. Dal se zlákat vyhlášenou proslulostí, která se v ten čas šířila o zdejších teplých pramenech a popsal jejich tehdejší stav, čímž existenci lázní potvrdil.

Lázně Lúčky

Další etapou v historii je rok 1761, kdy jejich tehdejší spolumajitel Adam Turiansky dal postavit první kamennou budovu nad minerálními prameny, čímž Lúčky získaly pravý charakter lázní. Lze tedy říci, že současné KÚPELE LÚČKY a.s. začínají triádu významných výročí. V roce 2010 je to 15. výročí od začátku jejich privatizace, v roce 2011 oslavily 250 let od vybudování první moderní lázeňské budovy a v roce 2012 to je kulaté, 300. výročí od první zmínky o jejich existenci.

V 19. století získaly Lúčky takovou popularitu, že někteří odborníci je přirovnávali k nejznámějším německým, italským nebo anglickým lázeňským městům. Jedním z nich byl přírodovědec, profesor lycea v Sárospataku Daniel Nitsch, který v roce 1804 napsal: „Pokud se opravdu potvrdí, že prameny v Lúčkach zvyšovaly a zvyšují plodnost, pak jsou tato a všechna další doporučení zbytečná a Lúčky jsou pravým pramenem požehnání Uher.“

Areál lázní Lúčky

Podobně optimisticky se o lázních vyjádřil doktor Dávid Wachtel ve své publikaci o lázních a minerálních pramenech Uher, kterou vydal v roce 1859: „Železité lázně jsou všeobecně zřídkavým přírodním úkazem, a pokud to chemická analýza potvrdí, což se dá v plné míře předpokládat, potom Lúčky v tomto směru dalece překonávají všechny analogické minerální prameny, a tak Liptovská župa vlastní neocenitelný skvost, perlu, která potřebuje jen vhodný rámec, aby vynikla nad všemi župami naší vlasti i mimo ní.“

Další rozvoj lázní nastal po roce 1872, když se jejich majitelem stal Ján Tholt. Aktivity nového majitele naznačovaly, že se vpravdě dostávají do zlatého období své existence. Zrekonstruoval lázeňskou budovu, stavěly se nové vilky a penziony. Lúčky se stávaly atraktivní destinací také pro klientelu z ciziny. Bohužel tento bouřlivý rozvoj přerušila první světová válka a v meziválečném období se noví majitelé nedokázali rychle přizpůsobit změněným podmínkám ovlivněným i velkou konkurencí českých lázní. Začalo období stagnace.

Lázeňská budova

Z dlouhodobého hlediska vzniku a rozvoje lázní Lúčky se stal velmi významným rok 1946, kdy byl do provozu slavnostně uvedený léčebný dům Liptov, který v tom období splňoval požadavky kvality a rozvojových trendů v lázeňství. Pro oživení paměti uvádíme, že architektem díla byl Milan Michal Harminc, který vyprojektoval více než 300 budov v Evropě, z toho 171 na Slovensku. Postavil 108 kostelů všech vyznání.

Pramen léčivé minerální vody

 

V roce 1948 byly všechny přírodní léčivé zdroje a lázně v ČSR znárodněny. Stát tím získal nejen právo disponovat s minerálními prameny, ale i vlastnické právo na lázeňský majetek. Lúčky byly v rámci nové kategorizace zařazeny do druhé skupiny jako lázně celostátního významu se specializací na ženská onemocnění.

Po desetiletí věnovaném spíš rekonstrukci a údržbě, v polovině 60-tých let 20. století začala nová výstavba, která zvýšila kapacitu lázní a změnila celkový vzhled lázeňského areálu.

Rezervace

Vyberte si pobyt dle Vašich představ - nezávazná rezervace